ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.18 din 4 martie 2009
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.18 din 4 martie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.158/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 220/2009
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 12.03.2009
Publicare: M.Of. nr. 155/12 mar. 2009
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
totodata, abrogă:
L. nr.211/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
O.U.G. nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
L. nr.260/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
O.U.G. nr.180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
  H.G. nr.1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.735/2006 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
introduce alin. (3) la art. 1
Aprobată cu modificări: L. nr.158/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- modifică art. 14 alin. (2), art. 18; introduce lit. b1) la art. 4, lit. c1) la art. 21, art. 271
Modificată: O.G. nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- abrogă art. 271
  O.U.G. nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- modifică art. 1, art. 2 lit. b) și c), art. 4, art. 5, art. 12, art. 14-18, art. 19 lit. a), art. 20, art. 22 partea introductivă și lit. a) și c), art. 23, art. 31; introduce art. 11, art. 12, lit. a1)-a4) la art. 2, alin. (2)-(8) la art. 3, art. 41, alin. (21)-(25) la art. 11, art. 111, art. 131, lit. c2) la art. 21, alin. (2) și (3) la art. 22, cap. V1, după art. 24, cu art. 241 și 242, art. 261; abrogă art. 6, art. 22 lit. e), art. 25, art. 34; înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București" cu denumirea "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC"
dispune republicarea
  L. nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2011
  L. nr.238/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- modifică art. 1, art. 11 alin. (6) și (7), art. 2 lit. a4), art. 3 alin. (6), art. 4 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (22) lit. c), art. 13, art. 131 alin. (2) - (4), art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (1) lit. e) și h), art. 21 lit. c), art. 22 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (3), art. 26; introduce lit. i) la art. 4 alin. (4), art. 351; în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirile «Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului» și «Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței» se înlocuiesc cu denumirea «Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice»
  L. nr.180/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 2 lit. b), art. 4 alin. (4) lit. g), art. 5, art. 19 lit. a), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 241 alin. (1) lit. c); introduce alin. (21) la art. 3, lit. b1) la art. 4 alin. (1), alin. (31) la art. 4, lit. j) la art. 4 alin. (4); abrogă art. 11 alin. (22) lit. c), art. 20 alin. (1) lit. e)
  L. nr.231/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
- modifică art. 1 alin.(1) și (9), art. 11 alin.(1) partea introductivă și alin.(6) și (7), art. 2 lit. b) și c), art. 13, art. 131 alin. (2) și (3), art. 14 alin.(1) și (3) și alin. (8) partea introductivă, art. 14 alin. (9), art. 22 alin. (1) lit. c); introduce b_2) la art. 4 alin. (1), lit.k) la art. 4 alin.(4), alin. (11) la art. 11, alin.(81) la art. 14
dispune republicarea
  L. nr.45/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei
- modifică art. 1 alin. (4), art. 2 lit. a1) si a3), art. 10 alin. (2) lit. b), art. 131 alin. (4), art. 15, art. 16, art. 17, art. 22 alin. (1) lit. c), art. 22 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 13, lit. c) la art. 19, alin. (4) la art. 22; abrogă art. 11 alin. (21)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.31/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
- modifică art. 4 si art. 5; introduce art. 51 si art. 132
dispune republicarea
  L. nr.281/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
- modifică art. 3 alin. (8); introduce lit. e) la art. 2
  L. nr.298/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
- modifică art. 4 alin. (2) lit. b)


Miercuri, 29 martie 2023, 22:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.