LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuinței
Fisa actului

Descriptori:

Administratori
ai asociațiilor de locatari/proprietari, atribuții
H.G. nr.1.275/2000
L. nr.114/1996

Asociații de proprietari, locuințe
constituire, atribuții, regulament -cadru
L. nr.114/1996
O. nr.139/N/1997   (M.L.P.A.T.)
H.G. nr.1.275/2000
O.G. nr.85/2001

organizare și funcționare
O.G. nr.85/2001
L. nr.114/1996

Autorizație
de construcție
civilă, eliberare, condiții
L. nr.50/1991
H.G. nr.1.275/2000
L. nr.114/1996

Casa de Economii și Consemnațiuni
creditare construcții de locuințe, constituire depozit în lei, nivelul dobânzii
L. nr.67/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.707/1992
H.G. nr.1.275/2000

Căi de atac
în materie locativă, exercitare
L. nr.29/1990
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

Chiriași
contract de închiriere pentru locuințe din fondul de stat, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

Chirie
pentru locuințe din fondul de stat, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

Clădiri
de locuințe, administrare, regim juridic
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
O. nr.139/N/1997   (M.L.P.A.T.)

Concesionare
terenuri
ale unităților administrativ-teritoriale, construire locuințe în zone cu această destinație, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

Consilii locale și județene
competență referitoare la
regimul locuințelor
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.950/2001

Construcții
de locuințe, stimulare, subvenții
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.963/2001

Contracte
de administrare a clădirilor de locuit, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

de construire a unei locuințe cu credit, model
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

de închiriere
suprafețe locative
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000

Credite
acordate
populației pentru locuințe
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
D.-L. nr.61/1990

Dobândă
contracte de împrumut pentru cumpărare locuințe în rate, stabilire
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996

Eroi-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989
facilități în materie locativă
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996

Imobile
proprietate privată, imobile, locuințe
L. nr.85/1992
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
D.-L. nr.61/1990

Impozit
unele scutiri, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
L. nr.32/2000
H.G. nr.506/1994
H.G. nr.1.275/2000
D.-L. nr.61/1990
vezi:  Majorări de întârziere

Închiriere
contracte
de închiriere locuințe, criterii, model
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

locuințe
contract de închiriere, criterii, model
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

și subînchirierea locuințelor, acord prealabil
L. nr.114/1996

Locuință
regim juridic
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

asociația de proprietari, înregistrare la organul financiar local
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

autorizație de construcție, locuințe
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994

blocuri aflate în diverse stadii de execuție, inventariere, clauze speciale în contracte de execuție
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994
H.G. nr.391/1993
H.G. nr.1.275/2000

contract de
împrumut, creditare C.E.C., condiții
L. nr.67/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.707/1992

de intervenție, regim juridic
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

de necesitate, construire, credite externe, contractare și garantare
L. nr.114/1996
H.G. nr.112/1999
H.G. nr.1.275/2000

de protocol și reședințe oficiale, imobile, criterii de stabilire
L. nr.114/1996
H.G. nr.940/1996
H.G. nr.561/1999

de serviciu
regim juridic
L. nr.114/1996
O.U.G. nr.80/2001
H.G. nr.1.275/2000

scutire de impozit pe profitul investit
L. nr.114/1996

sociale
contract cadru de închiriere, model
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

subînchirierea locuințelor, acord prealabil
L. nr.114/1996

subvenție în sume fixe de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

terenuri
concesionate de consiliile locale persoanelor fizice/juridice pentru construire, taxe de concesiune
L. nr.114/1996

vânzări către populație, condiții, prețuri
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.562/1991
D.-L. nr.61/1990

Profit
investiții, scutire de impozit pe profit
L. nr.114/1996

Proprietar
condominium, asociație autonomă, non profit, asociație de proprietari, organizare și funcționare
L. nr.114/1996
O.G. nr.85/2001

de locuință
condiții de realizare
L. nr.85/1992
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
D.-L. nr.61/1990

drepturi și îndatoriri
L. nr.114/1996
O.G. nr.85/2001
H.G. nr.1.275/2000

înregistrarea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor și sarcinilor în cartea funciară partea I, II și III, obținere extras
L. nr.7/1996
L. nr.114/1996
O. nr.139/N/1997   (M.L.P.A.T.)
O. nr.2.371/C/1997   (M.J.)

Protocol
fond locativ de protocol
L. nr.114/1996
H.G. nr.940/1996

Rate, plată
cumpărare locuințe
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
D.-L. nr.61/1990

Reședință
contractare, repartizare, condiții
L. nr.114/1996

Spațiu
cu altă folosință decât aceea de locuință, situat în clădiri destinate locuințelor, regulament-cadru referitor la proprietari de apartamente, aplicare
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000

Subvenții de la bugetul de stat
sume fixe, pentru construirea de locuințe, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.963/2001

Suprafețe locative
contracte de închiriere, regim, model
L. nr.114/1996
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)
scutiri
pentru construcția de locuințe, consolidarea și reabilitarea locuințelor existente, condiții
L. nr.114/1996

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
înregistrare asociații de locatari și operațiuni de publicitate imobiliară, condiții
L. nr.114/1996
L. nr.146/1997


Miercuri, 05 octombrie 2022, 18:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.