LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuinței
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.83/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată
  D.C.C. nr.74/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. ultim din Legea locuinței nr.114/1996, republicată și modificată prin Legea nr.145/1999
  D.C.C. nr.243/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.10 raportate la art.7 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată și modificată
  D.C.C. nr.100/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4, 7 și art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege
  D.C.C. nr.163/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 lit. c), art. 27 și ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 15 lit. e) și g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.287/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. 1 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6, 12 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 și ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege
  D.C.C. nr.337/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. 3 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din anexa nr. 2 a legii, precum și ale art. 4, art. 5 alin. (1) și ale art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 69 alin. 3 și art. 25 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.20/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) și f), ale art. 27 și ale art. 29-31 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 24 alin. 1 lit. a), c), d), e) si f), ale art. 27 si ale art.29-31 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.123/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 lit. c) din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 24 lit. c)
  D.C.C. nr.83/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 4 alin. 1 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.191/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 17 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
- art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.271/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996
rt. 31 alin. 3 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.482/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3731 și ale cărții V din Codul de procedură civilă, ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.527/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. 3 din Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari din aceeași lege
  D.C.C. nr.653/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 alin. 1 din Legea locuinței nr. 114/1996, ale art. 3 lit. g) și art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 69 alin. 1, art. 3 lit. g) și art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.67/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și ale art. 3 lit. c) alin. 1, 2 și 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996
ale art. 3 lit. c) alin. 1, 2 și 4 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.126/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 și art. 5 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 4 și art. 5 alin. 2 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari)
  D.C.C. nr.267/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 lit. g) din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 3 lit. g) din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.300/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.868/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 lit. k) și art. 27 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 21 lit. k) și art. 27 alin. (1) lit. b) și alin. (3)
  D.C.C. nr.193/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3, art. 31, art. 34 alin. 2, art. 57, art. 183 și art. 244 din Codul de procedură civilă, art. 95 alin. (1) și art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor și art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.283/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art 43 din Legea locuinței nr. 114/1996
art 43
  D.C.C. nr.298/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 și ale art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 30 și ale art. 31 din anexa nr. 2
  D.C.C. nr.435/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) din anexa II a Legii locuinței nr. 114/1996 și ale art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 31 alin. (3) din anexa II
  D.C.C. nr.519/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 3 din Anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari) la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 31 alin. 3 din Anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari)
  D.C.C. nr.648/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii locuinței nr. 114/1996
  D.C.C. nr.938/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 a Legii locuinței nr. 114/1996
a prevederilor art. 16 din Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2
  D.C.C. nr.271/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 lit. c) din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 24 lit. c)
  D.C.C. nr.1.341/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și art. 25 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
art. 21 și art. 25
  D.C.C. nr.136/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 23
  D.C.C. nr.310/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996, art. 480 și art. 1436 din Codul civil
art. 23
  D.C.C. nr.1.059/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și 25 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 1434 alin. 1 din Codul civil
art. 24 și 25
  D.C.C. nr.1.051/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 lit. b) teza finală din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 24 lit. b) teza finală
  D.C.C. nr.738/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 din Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice
art. 60
  D.C.C. nr.1.142/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 101
  D.C.C. nr.1.634/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 48 lit. b)
  D.C.C. nr.147/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1251 alin. (1), art. 149 și art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 51 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 51
  D.C.C. nr.141/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă, art. 2, 7, 10, 11, 13, 14 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și ale art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 23
  D.C.C. nr.192/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 25 alin. 1
  D.C.C. nr.203/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 și art. 1021 din Codul civil, precum și a celor ale art. 24 și art. 25 din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 24 și art. 25
  D.C.C. nr.885/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, ale art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 480, art. 1429 și art. 1436 din Codul civil
- art. 23
  D.C.C. nr.63/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 48 lit. b)
  D.C.C. nr.310/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locumte, ale art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996, precum și ale art. 480, 1429 și 1436 din Codul civil
art. 23


Marți, 27 septembrie 2022, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.