LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuinței
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogat prin H.G. nr.1.588/2007)
art. 68
  H.G. nr.510/2003 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2003 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 8 alin. 2
  H.G. nr.1.359/2003 privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu din localitățile în care unitățile militare au fost desființate
art.53 alin. (4)
  H.G. nr.1.386/2003 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 (abrogat prin H.G. nr.1.588/2007)
art. 68
  H.G. nr.496/2004 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996
art.8 alin.(2)
  O.U.G. nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici
  H.G. nr.2.336/2004 pentru aplicarea de către Serviciul Român de Informații a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
  H.G. nr.255/2005 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2005 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996
art. 8 alin. 2


Marți, 27 septembrie 2022, 04:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.