ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.41 din 28 aprilie 2009
privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.41 din 28 aprilie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.300/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 300/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 30.04.2009
Publicare: M.Of. nr. 286/30 apr. 2009
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.G. nr.9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.G. nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008 (abrogata prin L. nr.330/2009)
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.G. nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (abrogata prin L. nr.330/2009)
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.G. nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ (abrogata prin L. nr.330/2009)
- modifică art. 11 alin. (1) lit. a1); abrogă art. 11 alin. (1) lit. b) și c), anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b, 3b
  O.G. nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.G. nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (abrogata prin L. nr.330/2009)
- prelungește aplicarea până la 31 decembrie 2009
  O.U.G. nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
- abrogă art. 3
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.300/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009


Miercuri, 07 decembrie 2022, 16:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.