LEGE nr.287 din 17 iulie 2009
privind Codul civil
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.596/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 46 si art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
art. 659
  D.C.C. nr.227/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul civil
- art. 403
  D.C.C. nr.499/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil
- art. 324 alin. (4)
  D.C.C. nr.57/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, și a celor ale art. 880, art. 902 și art. 904 din Codul civil
- art. 880, art. 902 și art. 904
  D.C.C. nr.232/2014 DECIZIA nr. 232 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 și 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art! 315 alin. 1 și art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 880 și art. 902 din Codul civil
- art. 880 și 902
  D.C.C. nr.376/2014 DECIZIA nr. 376 din 26 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) și ale art. 652 din Codul civil
art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) și ale art. 652
  D.C.C. nr.439/2014 DECIZIA nr. 439 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 973 alin. (4) din Codul civil
- art. 973 alin. (4)
  D.C.C. nr.432/2014 DECIZIA nr. 432 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 110 din Codul civil
- art. 110
  D.C.C. nr.692/2014 DECIZIA nr. 692 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil
- art. 630 alin. (2)
  D.C.C. nr.233/2016 DECIZIA nr. 233 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 408 alin. (3) și art. 414 alin. (1) din Codul civil
art. 408 alin. (3) și art. 414 alin. (1)
  D.C.C. nr.263/2016 DECIZIA nr. 263 din 10 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 425 alin. (1) din Codul civil
- art. 425 alin. (1)
  D.C.C. nr.573/2016 DECIZIA nr. 573 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17, art. 19 și art. 36 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale art. 262, art. 263 și art. 401 din Codul civil
art. 262, art. 263 și art. 401
  D.C.C. nr.773/2016 DECIZIA nr. 773 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.372 alin. (1) și (2) din Codul civil
art. 1.372 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.101/2017 DECIZIA nr. 101 din 7 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2.278 din Codul civil
art. 2.278
  D.C.C. nr.247/2017 DECIZIA nr. 247 din 25 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 91 și art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) și (5) și art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum și art’. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864
- art. 6 alin. (2), (3) și (5) și art. 1.103 alin. (1)
  D.C.C. nr.18/2018 DECIZIA nr. 18 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.092 și art. 1.097 din Codul civil
art. 1.092 și art. 1.097
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.534/2018 DECIZIA referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil
- art. 277 alin. (2) și (4) sunt constituționale în măsura în care permit acordarea dreptului de ședere pe teritoriul statului român, în condițiile stipulate de dreptul european, soților- cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și/sau cetățeni ai statelor terțe - din căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.745/2018 DECIZIA nr. 745 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi din Codul civil
- art. 1.279 alin. (3) teza întâi (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.753/2018 DECIZIA nr. 753 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.829 alin. (2) din Codul civil
- art. 1.829 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.15/2019 DECIZIA nr. 15 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264 alin. (1) din Codul civil
- art. 264 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.79/2019 DECIZIA nr. 79 din 12 februarie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1.780 coroborate cu cele ale art. 1.662 alin. (2) din Codul civil
- prevederile art. 1.780 coroborate cu cele ale art. 1.662 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.327/2019 DECIZIA nr. 327 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 671 alin. (3) din Codul civil
- art. 671 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.623/2019 DECIZIA nr. 623 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2.526 din Codul civil
- art. 2.526, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.641/2019 DECIZIA nr. 641 din 15 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 891 din Codul civil
- art.891, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.796/2019 DECIZIA nr. 796 din 3 decembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 879 alin. (3) din Codul civil
- art. 879 alin. (3), (respinge ca neîntemeiată).
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.601/2020 DECIZIA nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil
- art. 164 alin. (1)


Luni, 06 februarie 2023, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.