LEGE nr.287 din 17 iulie 2009
privind Codul civil
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.70/2012 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireșu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireșu din județul Cluj
  H.G. nr.75/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CER." - SA. în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov", precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov" în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
  O. nr.3.364/2012 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind comasarea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Paradis" din municipiul lași de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala "Paradis" din municipiul lasi
  H.G. nr.127/2012 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 867, art. 868 alin. (1)
  H.G. nr.162/2012 privind asigurarea de spații destinate funcționării cabinetelor de asistență medicală pentru personalul din sistemul justiției
  H.G. nr.166/2012 privind darea în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" a bunului imobil trecut în domeniul public al statului în vederea realizării obiectivului de investiție de interes național și de utilitate publică "Amenajare albie râu Șiret la Alexandru loan Cuza, județul lași"
  H.G. nr.303/2012 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voinești, județul Dâmbovița, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Vineri, 27 ianuarie 2023, 16:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.