HOTĂRÂRE nr.1.631 din 29 decembrie 2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.631 din 29 decembrie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 2/4 ian. 2010
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
totodata, abrogă:
H.G. nr.24/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
H.G. nr.173/2009 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
H.G. nr.755/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
H.G. nr.1.429/2009 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
  H.G. nr.33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.434/2010 privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
- modifică art. 10 alin. (2) și (3); înlocuiește anexa nr. 1
  O.G. nr.16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului
- modifică art. 11 alin. (5), anexa nr. 2
  H.G. nr.904/2010 privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
- modifică art. 5 pct. VII lit. c), art. 6 lit. aa), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1) și (2); introduce lit. t) la art. 5 pct. IV; abrogă art. 6 lit. z); înlcuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
- modifică art. 10 alin. (2); introduce lit. a1) la art. 5 pct. VI, alin. (10)-(12) la art. 12
  H.G. nr.249/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
- modifică art. 12 alin. (12); abrogă art. 12 alin. (11)
  H.G. nr.583/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
- abrogă art. 12 alin. (10) și (12); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.100/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și la activitatea de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (5); înlocuiește anexa nr. 1; completează anexa nr. 2
  H.G. nr.556/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
- modifică art. 1 alin. (2), art. 5 pct. II lit. i), art. 5 pct. IV lit. r), art. 5 pct. VI lit. a) și d), art. 5 pct. VIII lit. f), art. 9 lit. f), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (1); introduce patru liniuțe la art. 5 pct. I lit. a), lit. c1) la art. 5 pct. IV, introduce lit. m) la art. 12 alin. (1), alin. (2) la art. 16; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.908/2012 Hotarâre pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
- introduce alin. (13) - (15) la art. 12; înlocuiește anexa nr. 1
Abrogat: H.G. nr.1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 01:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.