DECIZIE nr.1.629 din 3 decembrie 2009
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.629 din 3 decembrie 2009
Emitent: Curtea Constituțională
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Observatii:Notă: v. D.C.C. nr. 1629/2009 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2010 (art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1); v. Decizia I.C.C.J. nr. LXXVII (77)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 35 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXVIII (78)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 31, art. 117); Decizia I.C.C.J. nr. 20/2009 - M. Of. nr. 880/16 dec. 2009 (art. 31 alin. (1) lit. c) și d)); D.C.C. nr. 1629/2009 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2010 (art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 221, art. 58, art. 62 alin. (2) și (3), anexa); v. D.C.C. nr.30/1998 (art.93 alin. (4)) - M. Of. nr.113/16 mart.1998; D.C.C. nr. 599/2009 (art. 129 alin. (3) - M. Of. nr. 329/18 mai 2009; D.C.C. nr. 731/2009 - M. Of. nr. 395/11 iun. 2009 (art. 72 alin. (5) raportat la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995); D.C.C. nr. 732/2009 - M. Of. nr. 398/11 iun. 2009 (art. 72 alin. (5) raportat la art. 1161 alin. (1) și art. 1162 alin. (1) din Legea nr. 84/1995); D.C.C. nr. 1629/2009 - M. Of. nr. 28/14 ian.
Publicare: M.Of. nr. 28/14 ian. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 24 alin. (6) (termenul se împlinește la data de 28 februarie 2010), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 221, art. 58, art. 62 alin. (2) și (3) și anexei (termenul se împlinește la data de 28 februarie 2010), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexei nr. 1 (termenul se împlinește la data de 28 februarie 2010), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- art. 24 alin. (6)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 221, art. 58, art. 62 alin. (2) și (3), anexa
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1


Miercuri, 05 octombrie 2022, 15:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.