ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 24 martie 2010
privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.23 din 24 martie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.191/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 329/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prevederile art. 14 și art. 19 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență
Publicare: M.Of. nr. 201/30 mar. 2010
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
totodata, abrogă:
L. nr.118/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
O.U.G. nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
L. nr.219/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
Modifică: O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
- modifică art. 6 alin. (4), art. 15; introduce alin. (6)-(12) la art. 6, art. 61-63, lit. i)-n) la art. 14 la data de 29 apr. 2010
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
- modifică art. 15 alin. (2) și (5), art. 20 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. a); introduce alin. (21) la art. 15; abrogă art. 48 alin. (2) lit. d) și e)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.191/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică titlul, art. 1 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 3, art. 4 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (5) partea introductivă și lit c), art. 5 alin. (1), (4) și (5), art. 10, art. 11 alin. (7), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1) lit. b), c), d) și e), art. 14 alin. (2), art. 18, art. 19 pct. 2, 3, 4 și 5, art. 20 pct. 1, 2, 3, 4 și 5; introduce lit. c)-h) la art. 2, alin. (6) la art. 5, art. 61, lit. c) la art. 7 alin. (2), art. 71, alin. (3) la art. 8, lit. g)-l) la art. 14 alin. (1), alin. (3) la art. 14, art. 181, art. 182, pct. 21 la art. 19, alin. (3) la art. 21; abrogă art. 4 alin. (4)
Modificată: L. nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 5 alin. (1)


Joi, 02 februarie 2023, 04:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.