ORDIN nr.910 din 10 iunie 2010
al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului București în vederea transferului managementului asistenței medicale al unităților sanitare publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.048/2010 privind transferul managementului asistenței medicale pentru unele unități sanitare cu paturi din județul Satu Mare
  H.G. nr.1.141/2010 pentru aprobarea transferului managementului asistenței medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea de la Consiliul Județean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea
  H.G. nr.1.305/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Municipal Târgoviște de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviște la Consiliul Județean Dâmbovița, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Dâmbovița
  H.G. nr.1.404/2010 privind transferul managementului asistenței medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din județul Arad
  H.G. nr.130/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Tășnad de la Consiliul Local al Orașului Tășnad la Consiliul Județean Satu Mare, precum și desființarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare
  H.G. nr.303/2011 pentru aprobarea Strategiei naționale de raționalizare a spitalelor
  H.G. nr.345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 a Raportului comisiei de selecție a unităților sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum și a listei acestor unități sanitare
  H.G. nr.540/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Orașului Sovata, desființarea și reorganizarea unor unități sanitare din județul Mureș


Vineri, 12 august 2022, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.