ORDONANȚĂ nr.22 din 18 august 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.22 din 18 august 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.93/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 734/2010
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 606/26 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Modifică: L. nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- modifică art. 5 lit. d), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. e) și f), art. 13 alin. (1), art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 20; introduce lit. w) și x) la art. 5, lit. h) la art. 12; abrogă art. 5 lit. h) și t), art. 12 lit. b),
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.93/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- modifică art. II alin. (4); introduce pct. 15 la art. I, alin. (11) și (12) la art. II
Modificată: O.U.G. nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- prorogă termenul de la art. II alin. (4) până la 1 ianuarie 2015
  O.U.G. nr.64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- Termenul prevăzut la art. II alin. (4) se prorogă până la data de 1 aprilie 2016
  L. nr.80/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.64/2015 și prorogă termenul de la art. II alin.(4) până la data de 1 aug. 2018
  O.U.G. nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- termenul prevăzut la art. II alin. (4) se prorogă până la data de 1 februarie 2019
  L. nr.282/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
- termenul prevăzut la art. II alin. (4) se prorogă până la data de 1 august 2019
  L. nr.49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative
- abrogă art. II alin. (1) si (4)
  O.G. nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. II alin. (1_2); introduce alin. (13) la art. II


Vineri, 31 martie 2023, 13:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.