HOTĂRÂRE nr.886 din 18 august 2010
privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.886 din 18 august 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 618/1 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.195/2006 LEGEA - CADRU a descentralizării (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activității sportive și de tineret
Trimitere la: L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
  H.G. nr.801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
  L. nr.195/2006 LEGEA - CADRU a descentralizării (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
  L. nr.350/2006 LEGEA tinerilor
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  H.G. nr.139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 (abrogat prin H.G. nr.800/2022)
  H.G. nr.563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea activității sportive și de tineret
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
  H.G. nr.141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret (abrogat prin H.G. nr.11/2013)
  O.G. nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
  H.G. nr.776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București (abrogat succesiv prin H.G. nr.197/2022, H.G. nr.198/2022)


Joi, 29 septembrie 2022, 20:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.