ORDIN nr.209 din 16 septembrie 2010
al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.209 din 16 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Publicare: M.Of. nr. 657/23 sep. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
  O. nr.120/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor
art. 3 din anexă
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  L. nr.195/2006 LEGEA - CADRU a descentralizării (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
  H.G. nr.732/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor


Sâmbătă, 08 octombrie 2022, 01:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.