LEGE nr.104 din 27 martie 2003
privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.104 din 27 martie 2003 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 357/2002
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
În vigoare: 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii Norme metodologice
Norma în alb:Articol29
Publicare: M.Of. nr. 222/3 apr. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 213/25 mar. 2014
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.163/2003 pentru promulgarea Legii privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Modificată: O.G. nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant
abrogă art.22 si art.24
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
abrogă art. 18 alin. (2)
  L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 115/2004
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă, la data de 27 iulie 2006, art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 și art. 25
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 27
dispune republicarea
  L. nr.47/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
- modifică art. 19 lit. c); introduce art. 161 - 164; abrogă art. 20; înlocuiește termenul "exploatarea" cu termenul "utilizarea" iar sintagma "catedrele de anatomie" se înlocuiește cu "disciplinele universitare de anatomie"
Republicare: M.Of. nr. 213/25 mar. 2014
Referită de: Decizie nr.24/2019 DECIZIA nr. 24 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 22
Vezi si: D.C.C. nr.53/2020 DECIZIA nr. 53 din 4 februarie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
- soluția legislativă cuprinsă în art. 22 care exclude personalul care desfășoară activitatea de anatomie patologică și prosectură în instituțiile de medicină legală de la încadrarea în categoria locurilor de muncă în condiții deosebite de muncă


Luni, 06 februarie 2023, 15:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.