LEGE nr.44 din 1 iulie 1994
privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.44 din 1 iulie 1994
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 172/7 iul. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 783/28 oct. 2002
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.065/1990 privind gratuitatile și reducerile de tarife pentru calatoria cu mijloacele de transport feroviare și auto acordate invalizilor și veteranilor de razboi, pensionarilor invalizi ca urmare a participarii la Revolutia din Decembrie 1989, vaduvelor de razboi și vaduvelor celor cazuti in revolutie
  H.G. nr.233/1991 pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr.1.065 / 5 octombrie 1990
Modifică: L. nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
abrogă art. 4 alin. (2) și art. 8 alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.106/1994 pentru promulgarea Legii privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Modificată: O.G. nr.17/1995 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
  O.G. nr.24/1995 pentru modificarea și completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol și impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  O.U.G. nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
  O.U.G. nr.25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  L. nr.132/2000 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  L. nr.135/2000 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  O.U.G. nr.215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
  L. nr.770/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
  L. nr.167/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război

modifică art.13, art.14 alin.(1), art.15 lit.a, e, f, g, k și l, art.16; introduce alin.(2) la art.8, alin.(3) la art.11
Republicare: M.Of. nr. 783/28 oct. 2002
Modificată: O.U.G. nr.12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
introduce art.141
  L. nr.210/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
aprobă O.U.G. nr. 12/2004
  L. nr.596/2004 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
modifică art.13 alin. (1) lit.b) partea introductiva
  H.G. nr.1.765/2005 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2006
- indexare venituri
  H.G. nr.1.768/2006 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2007
- indexare venituri
  L. nr.303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- modifică art. 2 partea introductivă, art. 5 alin. 1, 3 și 4, art. 13 alin. 4, art. 14, art. 16 lit. a), c), e) și k) paragraful 2, art. 17 alin. 3, art. 19 lit. a), art. 22; introduce alin. 3 la art. 15
  H.G. nr.67/2008 privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2008
- indexare venituri
  L. nr.75/2008 pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- modifică art. 16 lit. a)
Referită de: Decizie nr.45/2008 DECIZIA nr. 45 din 10 noiembrie 2008
- art. 13, art. 14 și art. 141
Modificată: O.G. nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- modifică art. 16 lit. a), art. 23; introduce art. 161
Aprobată cu modificări: L. nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2011 și modifică art. 16 lit. a), art. 161
Modificată: O.U.G. nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
- modifică art. 13, art. 14, art. 15 alin. 1
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 16 lit. e)
  L. nr.259/2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- modifică art. 16 lit. a)
  L. nr.96/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de râzboi și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de râzboi
- abrogă art. 21
  L. nr.163/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru modificarea alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- modifică art. 11 alin. 2


Marți, 07 februarie 2023, 21:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.