ORDONANȚĂ nr.44 din 29 ianuarie 2004
privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.44 din 29 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.185/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 174/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanta intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 93/31 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.IV.2
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România
la 30 aprilie 2004
Modifică: O.G. nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
modifică art.39
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
introduce alin.(5) si (6) la art.53
Trimitere la: O.G. nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
  L. nr.323/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România (abrogata prin L. nr.122/2006)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.185/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
modifică art. 22 alin. (4); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonantei, denumirea " Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului" cu denumirea " Ministerul Educatiei si Cercetarii"
Modificată: O.G. nr.73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
abrogă art. 11 alin. (2)
Referită de: H.G. nr.1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România (abrogat prin H.G. nr.945/2020)
art.45
Modificată: L. nr.474/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
aprobă O.G. nr. 73/2004
  O.G. nr.41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România
- la data de 20 oct. 2006, modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. b), art. 3, art. 29 alin. (1), art. 40, art. 41; introduce lit. a1) la art. 2, alin. (11) și (12) la art. 11, alin. (5), (6) și (7) la art. 21, alin. (4) la art. 29, cap. V1 cu art. 351-355; abrogă art. 22 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.431/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România
- aprobă O.G. nr. 41/2006
  O.G. nr.1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2004 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- modifică titlul, art. 2 lit. a), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (1); introduce art. 141; înlocuiește sintagmele "formă de protecție" și "formă de protecție în România" cu sintagma "protecție internațională în România"
dispune republicarea
  L. nr.178/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protectie internatională sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European
- modifică titlul, art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), (2) si (5), art. 141, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 25, art. 28, art. 29 alin. (2) si (3), art. 30, titlul cap. V, art. 33, art. 34, titlul cap. V1, art. 351, art. 352 alin. (3)-(5), art. 355, art. 41 si în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European" se înlocuiește cu sintagma „cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene", sintagma „Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”, sintagmele „Oficiul Național pentru Refugiați” și „Autoritatea pentru Străini” se înlocuiesc cu sintagma „Inspectoratul General pentru Imigrări” și sintagmele „au dobândit o formă de protecție” și „au dobândit o protecție” se înlocuiesc cu sintagma „au dobândit protecție internațională.”; introduce lit. d) la art. 2, alin. (6) si (7) la art. 14, art. 301, alin. (4) la art. 35, alin. (6) la art. 352; abrogă art. 353
dispune republicarea


Miercuri, 01 decembrie 2021, 14:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.