LEGE nr.34 din 4 decembrie 1990
pentru modificarea Legii gospodariei comunale nr.4/1981
Textul actului publicat în M.Of. nr. 134/5 dec. 1990

LEGEA NUMAR: 34 DIN 4 /12/90 pentru modificarea Legii gospodariei comunale nr. 4/1981

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 134 DIN 5 /12/90
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Prevederile articolului 67 alineatul 2 din Legea gospodariei comunale nr.
4/1981 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Intirzierea in achitarea sumelor datorate dupa expirarea termenului de plata atrage majorari de 0,5 la suta pentru fiecare zi de intirziere; valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului."

ART. 2
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1991.
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 noiembrie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea Legii gospodariei comunale nr. 4/1981 si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU --------------


Vineri, 31 martie 2023, 12:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.