LEGE nr.190 din 14 octombrie 1998
pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 394/16 oct. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 16 alineatul 2 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 11 aprilie 1996, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Persoanele care execută paza prin rotație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 19 alin. 1 lit. a)-d) și să nu depășească vârsta de 65 de ani."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 14 octombrie 1998.
Nr. 190.


Vineri, 31 martie 2023, 00:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.