ORDONANȚĂ nr.38 din 29 iulie 1999
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 363/30 iul. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 30 decembrie 1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.149 din 9 aprilie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru activele bancare supuse valorificării, Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egală, care vor fi evidențiate în contul datoriei publice interne și vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Națională a României în perioada administrării speciale a Băncii Române de Comerț Exterior Bancorex - S.A. Dobânda aferentă acestui credit acordat de Banca Națională a României se anulează."

2. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(4) Titlurile de stat prevăzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari și vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale, începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunară a dobânzilor active se calculează de Banca Națională a României pe baza datelor furnizate de bănci. Dobânda se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Națională a României va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasării efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii preluării activelor neperformante de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1)."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.269 din 11 iunie 1999, se modifică și se competează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., obligațiile de plată ale acesteia, în limita sumei de 160 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. la Banca Română de Comerț Exterior Bancorex - S.A. și dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv se preiau de către Banca Comercială Română - S.A. În contrapartida acestor obligații Banca Comercială Română S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egală, cu scadență la 31 decembrie 1999.

Titlurile sunt negociabile și poartă o dobândă a cărei rată este egală cu 7% pe an.

Dobânda aferentă titlurilor de stat în valută se plătește la scadență. Banca Comercială Română - S.A. va înregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat în valută, la data încasării acesteia."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Pentru toate retragerile de disponibilități din depozitele în valută înainte de 31 decembrie 1999 Banca Națională a României va răscumpăra de la Banca Comercială Română S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult două zile, titluri de stat de valoare egală cu sumele solicitate a fi retrase de Societatea Națională de Telecomunicații «Romtelecom» - S.A.".

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(3) Pentru activele bancare supuse valorificării Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egală, care vor fi evidențiate în contul datoriei publice interne și vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Națională a României în perioada administrării speciale a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și a dobânzii aferente acestuia."

2. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(4) Titlurile de stat prevăzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobândă a cărei rată va fi egală cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari și vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale, începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunară a dobânzilor active se calculează de Banca Națională a României pe baza datelor furnizate de bănci. Dobânda se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Națională a României va înregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasării efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii preluării activelor neperformante de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1)."

3. Articolele 3 și 4 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Președintele Consiliului de administrație
al Fondului Proprietății de Stat,
Radu Sârbu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mihai Bogza,
viceguvernator

Agenția de Valorificare a Activelor Bancare
Ovidiu Grecea,
secretar de stat

București, 29 iulie 1999.
Nr. 38.


Marți, 21 martie 2023, 16:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.