ORDONANȚĂ nr.42 din 30 ianuarie 2000
privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 39/31 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - În scopul realizării unor programe de dezvoltare sectorială în domeniul culturii, următoarele activități se pot finanța din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii:

a) achiziționarea de cărți, de abonamente la publicații și de alte bunuri culturale necesare în vederea desfășurării activităților specifice, pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea Ministerului Culturii și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;
b) achiziționarea de case memoriale, de terenuri situate în siturile istorice de importanță deosebită, precum și de alte bunuri culturale pentru instituțiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii și pentru cele din subordinea autorităților administrației publice locale, în condițiile legii;
c) achiziționarea și instalarea de echipamente și de rețele necesare pentru informatizarea bibliotecilor publice și instituțiilor muzeale din subordinea Ministerului Culturii și a celor din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și a centrelor culturale românești din străinătate, în condițiile legii;
d) executarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile clasate.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Laszlo Borbely,
secretar de stat

p. Ministrul funcției publice,
Ioan Onisei

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 42.


Joi, 30 martie 2023, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.