ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.17 din 26 ianuarie 2001
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 83/19 feb. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 25 mai 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este autoritatea de reglementare în domeniul protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de uz fitosanitar, care coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Direcția fitosanitară."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Direcția fitosanitară coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituții publice:
a) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară;
b) direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București;
c) Institutul de Cercetări pentru Protecția Plantelor.

(2) Direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, sunt unități bugetare cu personalitate juridică, în subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale direcțiilor fitosanitare județene, respectiv a municipiului București, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 26 ianuarie 2001.
Nr. 17.


Miercuri, 14 aprilie 2021, 12:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.