LEGE nr.104 din 23 iunie 1997
pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 132/26 iun. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996, se modifică după cum urmează:

"Art. 23. - (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripțiile electorale, deputații primesc, lunar, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților, egală cu dublul indemnizației lunare brute a deputatului."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 23 iunie 1997.
Nr. 104.


Marți, 06 decembrie 2022, 05:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.