LEGE nr.80 din 20 martie 2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia proprilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriul statelor lor, semnat la București , la 12 mai 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 147/23 mar. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe, care se află ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la București la 12 mai 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 martie 2001.
Nr. 80.


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.