LEGE nr.125 din 3 aprilie 2001
privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 170/4 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 30 aprilie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 151/2000 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.461 din 21 septembrie 2000, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se interzice orice fel de publicitate a produselor din tutun în sălile de spectacol înainte, în timpul și după spectacolele destinate minorilor, precum și înainte, în timpul și după spectacolele adresate/destinate adulților și desfășurate între orele 5,00-20,00."

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 3 aprilie 2001.
Nr. 125.


Joi, 09 iulie 2020, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.