LEGE nr.132 din 3 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 171/4 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111 din 30 iunie 1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.313 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 1999-2000"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prin derogare de la dispozițiile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, pentru anul școlar 1999-2000 cheltuielile de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante se suportă din taxele percepute de la candidați."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 3 aprilie 2001.
Nr. 132.


Luni, 01 iunie 2020, 19:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.