LEGE nr.242 din 16 mai 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 265/23 mai. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.176 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.533 din 30 octombrie 2000, cu următoarea modificare și completare:

- Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor structura specifică de coordonare a activității cultelor, sume pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult, pentru conservarea și întreținerea obiectivelor de patrimoniu aparținând cultelor, pentru achiziționarea de imobile necesare în vederea desfășurării activității unităților de cult și de asistență socială susținute de acestea, pentru sprijinirea activităților de asistență socială organizate de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni și alte instituții, pentru sprijinirea activităților privind reinserția socială a persoanelor defavorizate sau marginalizate, precum și pentru susținerea unor acțiuni cu caracter internațional realizate de cultele religioase din România."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2001.
Nr. 242.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 09:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.