LEGE nr.345 din 6 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
Textul actului publicat în M.Of. nr. 381/12 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.125 din 31 august 2000 privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național, adoptată în temeiul art. 1 lit. H din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 3 septembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Pentru coordonarea lucrărilor prevăzute la art. 1 și monitorizarea activităților, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului va fi constituit un comitet de coordonare alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Administrației Publice, Ministerului Turismului, Consiliului Județean Tulcea, ai celor patru consilii locale interesate, precum și ai Rezervației Biosferei “Delta Dunării”."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.125/2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iulie 2001.
Nr. 345.


Joi, 09 iulie 2020, 03:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.