LEGE nr.361 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
Textul actului publicat în M.Of. nr. 382/12 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.108 din 31 august 2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se scutește Compania Național㠓Aeroportul Internațional București-Otopeni” - S.A. de la plata impozitului pe profitul realizat, până la data de 31 martie 2003."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Suma rezultată ca urmare a scutirii de la plata impozitului pe profit se repartizează exclusiv ca surse proprii de finanțare a cheltuielilor de capital pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni” și pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 361.


Marți, 20 octombrie 2020, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.