LEGE nr.546 din 17 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 676/25 oct. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17 din 26 ianuarie 2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.83 din 19 februarie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 2 se abrogă.

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

"Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 25 mai 1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 206/2001, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 octombrie 2001.
Nr. 546.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 12:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.