LEGE nr.630 din 16 noiembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2000 pentru completarea pct.V al art.17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne
Textul actului publicat în M.Of. nr. 754/27 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.218 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea pct. V al art. 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 25 noiembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Punctul V al articolului 17 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, se completează după litera a) cu litera a1) cu următorul cuprins:

“a1) încheie acorduri de cooperare; întreține relații de colaborare cu instituțiile similare din celelalte state ale lumii; asigură, prin atașații de afaceri interne, desemnați de ministrul de interne, reprezentarea Ministerului de Interne din România în raporturile cu ministerele de interne ale statelor cu care statul român are relații diplomatice;”"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 noiembrie 2001.
Nr. 630.


Joi, 02 februarie 2023, 04:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.