LEGE nr.734 din 4 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 807/17 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.76 din 30 august 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.540 din 1 septembrie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 7, articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Locuințele realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, pentru care nu s-au emis repartiții și nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzarecumpărare până la finalizarea acestora, pot fi repartizate și contractate în condițiile prevăzute la art. 7 și 10 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile publice locale, în cadrul competențelor conferite de prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, pot aproba ca locuințele prevăzute la alin. 1 să se constituie ca fond de locuințe sociale sau de necesitate, pentru rezolvarea unor probleme sociale deosebite, sau ca fond de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Obiectivele de investiții în curs de execuție potrivit prezentei ordonanțe, pentru care nu s-au emis repartiții și nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzarecumpărare a locuințelor, se pot include în programul de construcție de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, la solicitarea consiliilor locale, conform prevederilor legale."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 4 decembrie 2001.
Nr. 734.


Miercuri, 08 februarie 2023, 15:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.