LEGE nr.781 din 29 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 28/17 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.10 din 28 ianuarie 1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 30 august 1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.270 din 21 noiembrie 1995, modificată și completată prin Legea nr. 123/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.149 din 11 iulie 1997, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.10/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 30 ianuarie 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 120/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 18 iunie 1998, se completează și va avea următorul cuprins:

“De asemenea, din veniturile provenind din vânzarea timbrului judiciar se vor asigura sumele necesare pentru construirea și cumpărarea de locuințe de serviciu, precum și pentru plata specialiștilor și a colaboratorilor externi, care participă la elaborarea unor proiecte de coduri.”"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 781.


Joi, 02 februarie 2023, 04:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.