ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.16 din 20 februarie 2002
pentru reglementarea unor măsuri fiscale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 145/26 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.186/2001 privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.848 din 29 decembrie 2001.

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 73/2002 și până la data de 31 decembrie 2002 se suspendă art. 17 alin. (3) și art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.110 din 8 februarie 2002.

Art. III. - Articolul 62 din Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 august 2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent o declarație de venit global, precum și declarații speciale, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de realizare a venitului.

(2) Declarațiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit și pe fiecare loc de realizare a acestuia.

(3) Organul fiscal competent prevăzut la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singură sursă, sub formă de salarii, la funcția de bază, pe întregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operațiunile prevăzute la art. 27, nu au obligația să depună declarațiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri a căror impunere este finală nu au obligația să depună declarația specială pentru aceste venituri.“

Art. IV. - Alineatul (2) al articolului 39 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea creanțelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea.“

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 februarie 2002.
Nr. 16.


Marți, 06 iunie 2023, 06:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.