LEGE nr.140 din 1 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 235/8 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.77 din 30 august 2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului istoric București, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 1 septembrie 2001.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

București, 1 aprilie 2002.
Nr. 140.


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 10:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.