LEGE nr.161 din 10 aprilie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 252/15 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28 din 12 aprilie 2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 13 aprilie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 aprilie 2002.
Nr. 161.


Marți, 21 martie 2023, 15:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.