LEGE nr.170 din 10 aprilie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 256/16 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72 din 17 mai 2001 pentru modificarea și completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.265 din 23 mai 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea art. 28 și 77 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale"

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

"(4) În județele în care se organizează alegeri parțiale într-o singură circumscripție electorală soluționarea sesizărilor și contestațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) și g) este de competența judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală, aceasta urmând a se pronunța în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor și contestațiilor. Hotărârea este definitivă și irevocabilă."

3. La articolul unic, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"3. Alineatul (9) al articolului 77 va avea următorul cuprins:

«(9) Candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant partidele politice, formațiunile politice, alianțele politice și alianțele electorale pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris că aceștia fac parte din partidul politic, formațiunea politică, alianța politică sau alianța electorală respectivă. În caz de vacanță a mandatului unui consilier ales ca independent sau al unui consilier aparținând unui partid politic, formațiune politică, alianță politică sau alianță electorală, care nu mai are supleanți pe lista electorală, locul devenit vacant va fi ocupat de primul supleant de pe lista partidului politic, formațiunii politice, alianței politice sau alianței electorale care a obținut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.»"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 aprilie 2002.
Nr. 170.


Luni, 30 ianuarie 2023, 04:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.