LEGE nr.234 din 23 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Textul actului publicat în M.Of. nr. 296/30 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.85 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Adunarea generală a proprietarilor alege, dintre membrii asociației de proprietari, o comisie de cenzori sau hotărăște transferarea atribuțiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociații sau agenți economici specializați, pe bază de contract.”

2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Obligațiile cetățenești sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor.”

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor județene, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației.”

4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Ministerul Administrației Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 aprilie 2002.
Nr. 234.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 01:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.