LEGE nr.323 din 27 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM" S.A. prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 395/10 iun. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 21 decembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind majorarea capitalului social al Societății
Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A.
prin conversia în acțiuni a creanțelor unor unități de aviație civilă"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar și a pierderilor din economie, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 151/1997, cu modificările ulterioare, obligațiile de plată ale Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. către regiile autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» și «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA» și către Compania Națională «Aeroportul Internațional București-Otopeni», aferente prestațiilor efectuate până la data de 31 decembrie 2001, vor fi transformate în acțiuni, prin conversie.

(2) În obligațiile de plată care se transformă în acțiuni nu se va lua în calcul suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise de cele 3 unități de aviație civilă. Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise de cele 3 unități de aviație civilă va fi plătită de Societatea Comercială «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM» - S.A. către cele 3 unități de aviație civilă prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Se anulează majorările de întârziere calculate și incluse, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în obligațiile de plată ale Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM» - S.A. către unitățile de aviație civilă prevăzute la alin. (1), precum și majorările de întârziere care se vor acumula până la data transformării în acțiuni a acestor obligații de plată.

(4) Societatea Comercială «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. va proceda la majorarea capitalului social cu valoarea creanțelor prevăzute la alin. (1)."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Majorarea capitalului social al Societății Comerciale «Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor unităților de aviație civilă prevăzute la art. 1 alin. (1), care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, se va realiza pe baza hotărârii adunării extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor de fond și de procedură prevăzute de lege."

4. În cuprinsul ordonanței de urgență sintagma Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. se înlocuiește cu sintagma Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 27 mai 2002.
Nr. 323.


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 10:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.