ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.66 din 5 iunie 2002
pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ
Textul actului publicat în M.Of. nr. 420/17 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.83 din 23 februarie 2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.

(2) Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.216 din 29 martie 2002, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Majorarea salariilor prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2002 se aplică și personalului din cadrul unităților conexe, respectiv centre și cabinete de asistență psihopedagogică, centre logopedice, cabinete școlare, casa corpului didactic, cluburile sportive școlare, cluburile și palatele copiilor și elevilor.

Art. 3. - (1) Salariile de bază ale personalului didactic auxiliar din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, din bibliotecile centrale universitare și bibliotecile pedagogice se majorează cu 5% față de cele aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Salariile de bază ale personalului didactic auxiliar din unitățile conexe prevăzute la art. 2 vor fi mai mari cu 5% față de cele rezultate după aplicarea prevederilor art. 2.

Art. 4. - Pentru celelalte categorii de personal din cadrul instituțiilor de învățământ universitar, al bibliotecilor centrale universitare și al bibliotecilor pedagogice, altul decât cel didactic și didactic auxiliar, salariile de bază se majorează cu 5% față de cele aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. - Prevederile art. 1, 2, 3 și 4 se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie 2002.

Art. 6. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru toate funcțiile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările și completările ulterioare, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi unică. Aceasta va fi cel puțin egală cu valoarea maximă a coeficientului de multiplicare 1,000 existentă în învățământ la data de 31 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 iunie 2002.
Nr. 66.


ANEXA 1

anexa 1 (pdf)


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 09:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.