LEGE nr.498 din 11 iulie 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 524/18 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.89 din 14 mai 1997, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Exercitarea profesiunii de farmacist este un drept al oricărei persoane fizice, cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesoare a diplomei de farmacist, eliberată de o instituție de învățământ universitar cu profil farmaceutic, acreditată, din România ori din străinătate, și echivalată potrivit legii. Exercitarea profesiunii de farmacist se face în baza autorizației de liberă practică, eliberată de către Ministerul Sănătății și Familiei, cu avizul Colegiului Farmaciștilor din România."

2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) este cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;"

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Farmaciștii cetățeni români cu domiciliul în străinătate și farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, care exercită profesiunea de farmacist în România, au aceleași drepturi și obligații, cu privire la exercitarea profesiunii de farmacist, ca și farmaciștii cetățeni români, membri ai Colegiului Farmaciștilor din România."

4. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Membrii consiliului județean, respectiv ai consiliului municipiului București, titulari și supleanți, se aleg pe o perioadă de 4 ani."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iulie 2002.
Nr. 498.


Joi, 30 martie 2023, 23:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.