HOTĂRÂRE nr.866 din 16 august 2002
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective
Textul actului publicat în M.Of. nr. 640/29 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor compuse din construcții și terenuri aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 2. - Darea în administrare, concesionarea, închirierea și schimbarea destinației imobilelor transmise potrivit art. 1 se pot realiza numai în condițiile legii și cu acordul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Administrației Publice.

Art. 3. - Unitățile sanitare care își desfășoară activitatea în imobilele transmise potrivit art. 1 sunt de interes public local. Structura activităților acestor unități sanitare se stabilește conform prevederilor legale, cu aprobarea Ministerului Sănătății și Familiei, la propunerea direcțiilor de sănătate publică.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit conform art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2002.
Nr. 866.


ANEXĂ

LISTA
imobilelor compuse din construcții și terenuri aferente, care trec din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective

---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         Numărul anexei*)
Nr. Denumirea                      Localitatea      cuprinzând datele
crt. unității sanitare                              de identificare
                                          a imobilului
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Județul Alba
 1. Spitalul Municipal Blaj                 Blaj             1
 2. Spitalul Municipal Aiud                 Aiud             2
 3. Spitalul Orășenesc Abrud                 Abrud            3
 4. Spitalul Orășenesc Câmpeni                Câmpeni           4
 5. Spitalul Orășenesc Ocna Mureș              Ocna Mureș          5
 6. Spitalul Municipal Sebeș                 Sebeș            6
 7. Spitalul Orășenesc Cugir                 Cugir            7
 8. Spitalul Orășenesc Zlatna                Zlatna            8
 9. Centrul de Sănătate Baia de Arieș            Baia de Arieș        9
10. Sanatoriul TBC Câmpeni                  Câmpeni           10
11. Unități - Spitalul Județean               Alba Iulia         11
12. Unitate - Spitalul de Neurologie și Psihiatrie      Alba Iulia         12
  Județul Arad
 1. Spitalul Clinic Municipal Arad              Arad            13
 2. Spitalul Teritorial Gurahonț               Gurahonț          14
 3. Spitalul Orășenesc Lipova                Lipova           15
 4. Spitalul Orășenesc Chișineu-Criș             Chișineu-Criș        16
 5. Spitalul Orășenesc Sebiș                 Sebiș            17
 6. Spitalul Orășenesc Ineu                 Ineu            18
 7. Centrul de Sănătate Sântana               Sântana           19
  Județul Bacău
 1. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău           Bacău            20
 2. Spitalul Municipal Onești                Onești           21
 3. Spitalul Municipal Moinești               Moinești          22
 4. Spitalul de Pneumoftiziologie Târgu Ocna         Târgu Ocna         23
 5. Spitalul Orășenesc Buhuși                Buhuși           24
 6. Spitalul Orășenesc Comănești               Comănești          25
 7. Spitalul Comunal Podu Turcului              Podu Turcului        26
 8. Unități - Spitalul Județean               Bacău            27
  Județul Bihor
 1. Spitalul Clinic de Copii Oradea             Oradea           28
 2. Spitalul Clinic de ObstetricăGinecologie         Oradea           29
 3. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase           Oradea           30
  Oradea
 4. Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea    Oradea           31
 5. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea       Oradea           32
 6. Spitalul Municipal Salonta                Salonta           33
 7. Spitalul Orășenesc „Dr. Pop Mircea” Marghita       Marghita          34
 8. Spitalul Orășenesc Aleșd                 Aleșd            35
 9. Spitalul de Pneumoftiziologie Aleșd           Aleșd            36
10. Spitalul Orășenesc „Episcop N. Popovici” Beiuș      Beiuș            37
11. Spitalul Orășenesc Ștei                 Ștei            38
12. Centrul de Sănătate Săcueni               Săcueni           39
13. Centrul de Sănătate Valea lui Mihai           Valea lui Mihai       40
14. Dispensar Policlinic cu Plată Oradea           Oradea           41
15. Centrul de Sănătate Bratca                Bratca           42
16. Unități - Spitalul Clinic Județean            Oradea           43
  Județul Bistrița-Năsăud
 1. Spitalul Orășenesc                    Năsăud Năsăud        44
 2. Spitalul Orășenesc Beclean                Beclean           45
 3. Centrul de Sănătate Teaca                Teaca            46
 4. Preventoriul TBC Ilișua                 Ilișua           47
 5. Unități - Spitalul Județean               Bistrița          48
  Județul Botoșani
 1. Spitalul „Sfântul Gheorghe” Botoșani           Botoșani          49
 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani          Botoșani          50
 3. Spitalul Municipal Dorohoi                Dorohoi           51
 4. Spitalul Orășenesc Săveni                Săveni           52
 5. Spitalul Orășenesc Darabani               Darabani          53
 6. Spitalul Comunal Trușești                Trușești          54
 7. Unități - Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani     Botoșani          55
  Județul Brașov
 1. Spitalul Municipal Brașov                Brașov           56
 2. Spitalul Municipal Făgăraș                Făgăraș           57
 3. Spitalul Municipal Săcele                Săcele           58
 4. Spitalul Municipal Codlea                Codlea           59
 5. Spitalul Orășenesc „Dr.Caius Tiberiu Spârchez” Zărnești Zărnești          60
 6. Spitalul Orășenesc Rupea                 Rupea            61
 7. Spitalul Orășenesc Victoria               Victoria          62
 8. Unități - Spitalul Județean               Brașov           63
  Județul Brăila
 1. Spitalul de Urgenț㠄Sfântu Spiridon” Brăila       Brăila           64
 2. Spitalul de Specialitate „Sfântul Pantelimon” Brăila   Brăila           65
 3. Spitalul Făurei                     Făurei           66
 4. Unități - Spitalul Județean de Urgență          Brăila           67
  Județul Buzău
 1. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat             Râmnicu Sărat        68
 2. Spitalul Orășenesc Nehoiu                Nehoiu           69
 3. Spitalul Orășenesc Pogoanele               Pogoanele          70
 4. Spitalul Comunal Smeeni                 Smeeni           71
 5. Spitalul Comunal Vintilă Vodă              Vintilă Vodă        72
 6. Centrul de Sănătate Pârscov               Pârscov           73
 7. Centrul de Sănătate Pătârlagele             Pătârlagele         74
 8. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță   Săpoca           75
 9. Unități - Spitalul Județean               Buzău            76
  Județul Caraș-Severin
 1. Spitalul Municipal Caransebeș              Caransebeș         77
 2. Spitalul Orășenesc Bocșa                 Bocșa            78
 3. Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu              Oțelu Roșu         79
 4. Spitalul Orășenesc Anina                 Anina            80
 5. Spitalul Comunal Bozovici                Bozovici          81
 6. Spitalul Orășenesc Oravița                Oravița           82
 7. Spitalul Orășenesc Moldova Nouă             Moldova Nouă        83
 8. Unități - Spitalul Județean               Reșița           84
  Județul Călărași
 1. Spitalul Municipal Oltenița               Oltenița          85
 2. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară              Lehliu-Gară         86
 3. Spitalul Orășenesc Budești                Budești           87
 4. Unități - Spitalul Județean               Călărași          88
 5. Unități-Spitalul Orășenesc                Fundulea          89
  Județul Cluj
 1. Spitalul Clinic Municipal Cluj              Cluj-Napoca         90
 2. Spitalul Municipal Dej                  Dej             91
 3. Spitalul Municipal Turda                 Turda            92
 4. Spitalul Municipal Câmpia Turzii             Câmpia Turzii        93
 5. Spitalul Municipal Gherla                Gherla           94
 6. Spitalul Orășenesc Huedin                Huedin           95
 7. Centru de Sănătate Mociu                 Mociu            96
 8. Unități - Spitalul Clinic de Adulți           Cluj-Napoca         97
  Județul Constanța
 1. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța      Constanța          98
 2. Spitalul Municipal Constanța               Constanța          99
 3. Spitalul Municipal Mangalia               Mangalia          100
 4. Spitalul Municipal Medgidia               Medgidia          101
 5. Spitalul Orășenesc Cernavodă               Cernavodă         102
 6. Spitalul Orășenesc Hârșova                Hârșova          103
 7. Centrul de Sănătate Băneasa               Băneasa          104
 8. Centrul Medical Eforie Nord               Eforie Nord        105
  Județul Covasna
 1. Spitalul de Psihiatrie pentru Bolnavi Cronici      Zabala           106
 2. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc            Târgu Secuiesc       107
 3. Spitalul Orășenesc Covasna                Covasna          108
 4. Spitalul Orășenesc Baraolt                Baraolt          109
 5. Unități - Spitalul Județean               Sfântu Gheorghe      110
  Județul Dâmbovița
 1. Spitalul Municipal Mânăstirea Dealu           Mânăstirea Dealu      111
 2. Spitalul Orășenesc Găești                Găești           112
 3. Spitalul Orășenesc Pucioasa               Pucioasa          113
 4. Spitalul Orășenesc Moreni                Moreni           114
 5. Spitalul Orășenesc Titu                 Titu            115
  Județul Dolj
 1. Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova     Craiova          116
 2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
  și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova       Craiova          117
 3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova        Craiova          118
 4. Spitalul Orășenesc Filiași                Filiași          119
 5. Spitalul Municipal Băilești               Băilești          120
 6. Spitalul Municipal Calafat                Calafat          121
 7. Spitalul Orășenesc Segarcea               Segarcea          122
  Județul Galați
 1. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați Galați           123
 2. Spitalul Municipal „Elisabeta Doamna” Galați       Galați           124
 3. Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci         Tecuci           125
 4. Spitalul Târgu Bujor                   Târgu Bujor        126
 5. Centrul de Sănătate Ivești                Ivești           127
 6. Centrul Stomatologic cu Plată Galați           Galați           128
 7. Centrul de Diagnostic și Tratament Galați        Galați           129
 8. Unități - Spitalul Județean de
  Urgenț㠄Sfântul Apostol Andrei”             Galați           130
 9. Unități - Spitalul de Pneumoftiziologie         Galați           131
10. Unități - Spitalul de Urgență
  pentru Copii „Sfântul Ioan”               Galați           132
  Județul Giurgiu
 1. Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale             Bolintin-Vale       133
 2. Centrul de Sănătate Ghimpați               Ghimpați          134
 3. Centrul de Sănătate Mogoșești              Mogoșești         135
  Județul Gorj
 1. Spitalul Municipal Motru                 Motru           136
 2. Spitalul Orășenesc Novaci                Novaci           137
 3. Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu             Bumbești-Jiu        138
 4. Spitalul Orășenesc Rovinari               Rovinari          139
 5. Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești           Târgu Cărbunești      140
 6. Spitalul Comunal Turceni                 Turceni          141
 7. Unități - Spitalul Județean               Târgu Jiu         142
  Județul Harghita
 1. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc           Odorheiu Secuiesc     143
 2. Spitalul Orășenesc Gheorgheni              Gheorgheni         144
 3. Spitalul Orășenesc Cristuru Secuiesc           Cristuru Secuiesc     145
 4. Spitalul Orășenesc Toplița                Toplița          146
 5. Spitalul Orășenesc Vlăhița                Vlăhița          147
  Județul Hunedoara
 1. Spitalul Municipal „Dr. A. Simionescu” Hunedoara     Hunedoara         148
 2. Spitalul de Urgență Petroșani              Petroșani         149
 3. Spitalul Municipal Orăștie                Orăștie          150
 4. Spitalul Municipal Brad                 Brad            151
 5. Spitalul Orășenesc Hațeg                 Hațeg           152
 6. Spitalul Orășenesc Lupeni                Lupeni           153
 7. Spitalul Orășenesc Uricani                Uricani          154
 8. Spitalul Orășenesc Petrila                Petrila          155
 9. Spitalul Orășenesc Vulcan                Vulcan           156
10. Spitalul Comunal Baia de Criș              Baia de Criș        157
11. Centrul de Sănătate Ilia                 Ilia            158
12. Centrul de Sănătate Călan                Călan           159
13. Policlinica cu Plată Hunedoara              Hunedoara         160
  Județul Ialomița
 1. Spitalul Municipal Urziceni               Urziceni          161
 2. Spitalul Municipal Fetești                Fetești          162
 3. Spitalul Orășenesc Țăndărei               Țăndărei          163
 4. Spitalul Comunal Fierbinți-Târg             Fierbinți-Târg       164
 5. Unități - Spitalul Județean de Urgență          Slobozia          165
  Județul Iași
 1. Spitalul Clinic Județean de Urgenț㠄Sfântul Spiridon”  Iași            166
 2. Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași          Iași            167
 3. Spitalul Clinic de Recuperare Iași            Iași            168
 4. Spitalul pentru Studenți și Elevi Iași          Iași            169
 5. Spitalul Municipal Pașcani                Pașcani          170
 6. Spitalul Orășenesc Târgu Frumos             Târgu Frumos        171
 7. Spitalul Orășenesc Hârlău                Hârlău           172
 8. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni           Deleni           173
 9. Policlinica cu Plată Iași                Iași            174
10. Policlinica cu Plată Pașcani               Pașcani          175
  Județul Ilfov
 1. Unități - Spitalul Comunal Periș             Periș           176
 2. Unități - Spitalul de Obstetrică
  Ginecologie „Dr. Maria Burghele” Buftea         Buftea           177
  Județul Maramureș
 1. Spitalul de Pneumoftiziologie              Baia Mare         178
 2. Spitalul Municipal Sighetu Marmației           Sighetu Marmației     179
 3. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus             Vișeu de Sus        180
 4. Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș              Târgu Lăpuș        181
 5. Spitalul Orășenesc Baia Sprie              Baia Sprie         182
 6. Spitalul Orășenesc Cavnic                Cavnic           183
 7. Centrul de Sănătate Șomcuta Mare             Șomcuta Mare        184
 8. Dispensare medicale comunale                            185
  Județul Mehedinți
 1. Spitalul Municipal Orșova                Orșova           186
 2. Spitalul Orășenesc Baia de Aramă             Baia de Aramă       187
 3. Spitalul Orășenesc Strehaia               Strehaia          188
 4. Spitalul Orășenesc Vânju Mare              Vânju Mare         189
 5. Centrul de Sănătate Cujmir                Cujmir           190
 6. Unități - Spitalul Județean               Drobeta-Turnu Severin   191
  Județul Mureș
 1. Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoar㔠Reghin        Reghin           192
 2. Spitalul Municipal Sighișoara              Sighișoara         193
 3. Spitalul Orășenesc Luduș                 Luduș           194
 4. Centrul de Sănătate Sărmașu               Sărmașu          195
 5. Centrul de Sănătate Sovata                Sovata           196
 6. Centrul de Sănătate Sângeorgiu de Pădure         Sângeorgiu de Pădure    197
 7. Centrul de Sănătate Deda                 Deda            198
 8. Centrul de Sănătate Iernut                Iernut           199
 9. Centrul de Sănătate Miercurea Nirajului         Miercurea Nirajului    200
10. Unități - Spitalul Clinic Județean            Târgu Mureș        201
11. Unități-Spitalul Municipal                Târnăveni         202
  Județul Neamț
 1. Spitalul Municipal Roman                 Roman           203
 2. Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gâdinți       Gâdinți          204
 3. Spitalul Orășenesc Târgu Neamț              Târgu Neamț        205
 4. Spitalul Orășenesc Bicaz                 Bicaz           206
 5. Sanatoriul TBC Bisericani                Bisericani         207
 6. Centrul de Sănătate Roznov                Roznov           208
 7. Policlinica cu Plată Piatra-Neamț            Piatra-Neamț        209
 8. Policlinica cu Plată Roman                Roman           210
 9. Unități - Spitalul Județean               Piatra-Neamț        211
  Județul Olt
 1. Spitalul Municipal Caracal                Caracal          212
 2. Spitalul Orășenesc Balș                 Balș            213
 3. Spitalul Orășenesc Corabia                Corabia          214
 4. Spitalul Orășenesc Drăgănești              Drăgănești         215
 5. Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicești        Scornicești        216
 6. Unități - Spitalul Județean               Slatina          217
  Județul Prahova
 1. Spitalul Municipal nr. 1 Ploiești            Ploiești          218
 2. Spitalul Municipal nr. 2 Ploiești            Ploiești          219
 3. Spitalul de Boli Infecțioase               Ploiești          220
 4. Centrul de Diagnostic și Tratament Ploiești       Ploiești          221
 5. Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina           Câmpina          222
 6. Spitalul Municipal Câmpina                Câmpina          223
 7. Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte           Vălenii de Munte      224
 8. Spitalul Orășenesc Azuga                 Azuga           225
 9. Spitalul Orășenesc Băicoi                Băicoi           226
10. Spitalul Orășenesc Mizil                 Mizil           227
11. Spitalul Orășenesc Slănic                Slănic           228
12. Spitalul Orășenesc Sinaia                Sinaia           229
13. Spitalul Orășenesc Urlați                Urlați           230
14. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza            Breaza           231
15. Spitalul Comunal Bălțești                Bălțești          232
16. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Bușteni       Bușteni          233
17. Sanatoriul TBC Florești                 Florești          234
18. Sanatoriul TBC Drajna                  Drajna           235
19. Preventoriul TBC Poiana Țapului             Poiana Țapului       236
  Județul Sălaj
 1. Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei           Șimleu Silvaniei      237
 2. Spitalul Orășenesc Cehu Silvaniei            Cehu Silvaniei       238
 3. Centrul de Cercetare și Asistență
  Medicală Șimleu Silvaniei                Șimleu Silvaniei      239
 4. Centrul de Sănătate Ileanda               Ileanda          240
 5. Spitalul Orășenesc Jibou                 Jibou           241
 6. Centrul de Sănătate Crasna                Crasna           242
  Județul Sibiu
 1. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu            Sibiu           243
 2. Spitalul Municipal Mediaș                Mediaș           244
 3. Spitalul Orășenesc Cisnădie               Cisnădie          245
 4. Spitalul Orășenesc Agnita                Agnita           246
  Județul Suceava
 1. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc         Câmpulung Moldovenesc   247
 2. Spitalul Municipal Fălticeni               Fălticeni         248
 3. Spitalul Municipal Rădăuți                Rădăuți          249
 4. Spitalul Municipal Vatra Dornei             Vatra Dornei        250
 5. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc       Câmpulung Moldovenesc   251
 6. Spitalul de Pneumoftiziologie Solca           Solca           252
 7. Spitalul Orășenesc Gura Humorului            Gura Humorului       253
 8. Spitalul Orășenesc Siret                 Siret           254
 9. Unități - Spitalul Județean
  de Urgenț㠄Sfântul Ioan cel Nou”            Suceava          255
  Județul Teleorman
 1. Spitalul Municipal „Caritas” Roșiori de Vede       Roșiori de Vede      256
 2. Spitalul Municipal Turnu Măgurele            Turnu Măgurele       257
 3. Spitalul Orășenesc Zimnicea               Zimnicea          258
 4. Centrul Medical Videle                  Videle           259
 5. Unități - Spitalul Județean               Alexandria         260
 6. Unități - Spitalul de Psihiatrie             Poroschia         261
 7. Unități - Spitalul Comunal                Deparați          262
 8. Unități - Centrul de Sănătate              Cervenia          263
  Județul Timiș
 1. Spitalul Clinic Municipal Timișoara           Timișoara         264
 2. Spitalul Clinic de Urgență pentru
  Copii „Louis Turcanu” Timișoara             Timișoara         265
 3. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
  și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara      Timișoara         266
 4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
  „Dr. D. Popescu” Timișoara                Timișoara         267
 5. Spitalul Municipal Lugoj                 Lugoj           268
 6. Spitalul Orășenesc Deta                 Deta            269
 7. Spitalul Orășenesc Făget                 Făget           270
 8. Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare            Sânnicolau Mare      271
 9. Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia            Jimbolia          272
10. Centrul de Sănătate Buziaș                Buziaș           273
11. Centrul de Sănătate Ciacova               Ciacova          274
 Județul Tulcea
 1. Spitalul Orășenesc Măcin                 Măcin           275
 2. Spitalul Orășenesc Babadag                Babadag          276
 3. Centrul de Sănătate Sulina                Sulina           277
 4. Centrul de Sănătate Jurilovca              Jurilovca         278
 5. Unități - Spitalul Județean               Tulcea           279
 Județul Vaslui
 1. Spitalul de Copii „Sfântul Nicolae” Bârlad        Bârlad           280
 2. Spitalul Municipal de Adulți Bârlad           Bârlad           281
 3. Spitalul Orășenesc Negrești               Negrești          282
 4. Spitalul Comunal Murgeni                 Murgeni          283
 5. Spitalul „Dr. I.T. Nicolaescu” Tutova          Tutova           284
 6. Spitalul Municipal Huși                 Huși            285
 7. Spitalul Comunal Codăești                Codăești          286
 Județul Vâlcea
 1. Spitalul Municipal Drăgășani               Drăgășani         287
 2. Spitalul Orășenesc Brezoi                Brezoi           288
 3. Spitalul Orășenesc Horezu                Horezu           289
 4. Spitalul Orășenesc Bălcești               Bălcești          290
 5. Unități Râmnicu Vâlcea                               291
 6. Dispensare medicale comunale                            292
 Județul Vrancea
 1. Spitalul Municipal Adjud                 Adjud           293
 2. Spitalul Orășenesc Mărășești               Mărășești         294
 3. Spitalul Orășenesc Panciu                Panciu           295
 4. Spitalul Orășenesc Odobești               Odobești          296
 5. Centrul de Diagnostic și Tratament Focșani        Focșani          297
 6. Unități - Spitalul Județean               Focșani          298
 7. Unități - Spitalul Comunal                Dumbrăveni         299
 8. Unități - Spitalul Comunal                Vidra           300
 Județul Argeș
 1. Unități - Spitalul Județean Pitești           Pitești          301
 2. Unități - Spitalul „Dr. Teja Papahagi” Domnești     Domnești          302
 3. Unități - Spitalul Orășenesc „Sfântul Spiridon” Mioveni Mioveni          303
 4. Unități - Spitalul Municipal Câmpulung          Câmpulung         304
 5. Unități - Spitalul Municipal Curtea de Argeș       Curtea de Argeș      305
 6. Unități - Spitalul Călinești               Călinești         306
 7. Unități - Centrul de Sănătate Rucăr           Rucăr           307
 8. Unități - Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești  Costești          308
---------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Anexele nr. 1-308 privind imobilele care se transmit se comunică unităților interesate.


Vineri, 12 august 2022, 21:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.