HOTĂRÂRE nr.867 din 16 august 2002
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective
Textul actului publicat în M.Of. nr. 660/5 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din construcții și terenuri aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective.

Art. 2. - Darea în administrare, concesionarea, închirierea și schimbarea destinației imobilelor transmise potrivit art. 1 se pot realiza numai în condițiile legii și cu acordul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Administrației Publice.

Art. 3. - Unitățile sanitare care își desfășoară activitatea în imobilele transmise potrivit art. 1 sunt de interes public județean. Structura activităților acestor unități sanitare se stabilește conform prevederilor legale, cu aprobarea Ministerului Sănătății și Familiei, la propunerea direcțiilor de sănătate publică.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit conform art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2002.
Nr. 867.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând imobilele compuse din construcții și terenuri aferente, care trec din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene

Nr.crt./Denumirea unității sanitare/Localitatea/Nr. anexei*) cuprinzând datele de identificare a imobilului

JUDEȚUL ALBA
1. Spitalul Județean Alba Iulia Alba Iulia 1
2. Spitalul de Neurologie și
2. Psihiatrie Alba Iulia Alba Iulia 2
3. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Aiud Aiud 3

JUDEȚUL ARAD
1. Spitalul Clinic Județean Arad Arad 4
2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Arad Arad 5
3. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Mocrea 6
4. Spitalul de Psihiatrie Căpălnaș Căpălnaș 7

JUDEȚUL BACĂU
1. Spitalul Județean Bacău Bacău 8

JUDEȚUL BIHOR
1. Spitalul Clinic Județean Oradea Oradea 9
2. Spitalul de Psihiatrie Nucet Nucet 10
3. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei Ștei 11

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
1. Spitalul Județean Bistrița Bistrița 12

JUDEȚUL BOTOȘANI
1. Spitalul Județean „Mavromati” Botoșani Botoșani 13
2. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani Botoșani 14
3. Spitalul de Copii Botoșani Botoșani 15
4. Spitalul de Psihiatrie Botoșani Botoșani 16
5. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda Guranda 17
6. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Podriga 18

JUDEȚUL BRAȘOV
1. Spitalul Județean Brașov Brașov 19
2. Spitalul de Copii Brașov Brașov 20
3. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov Brașov 21
4. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov Brașov 22
5. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov Brașov 23
6. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov Brașov 24

JUDEȚUL BRĂILA
1. Spitalul de Urgență Județean Brăila Brăila 25
2. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila 26
3. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Brăila 27
4. Spitalul de Psihiatrie Cronici Brăila Brăila 28
5. Centrul Medical pentru Copii Brăila 29

JUDEȚUL BUZĂU
1. Spitalul Județean Buzău Buzău 30

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
1. Spitalul Județean Reșița Reșița 31

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
1. Spitalul Județean Călărași Călărași 32
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Dor Mărunt Dor Mărunt 33
3. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Săpunari 34
4. Spitalul Orășenesc Fundulea Fundulea 35

JUDEȚUL CLUJ
1. Spitalul Clinic Județean Cluj-Napoca Cluj-Napoca 36
2. Spitalul Clinic de Adulți Cluj-Napoca Cluj-Napoca 37
3. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca Cluj-Napoca 38
4. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo” Cluj-Napoca Cluj-Napoca 39
5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca 40
6. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa Borșa 41
7. Centrul de Diagnostic și Tratament Cluj-Napoca 42
8. Policlinica cu Plată Cluj-Napoca 43
9. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 44

JUDEȚUL CONSTANȚA
1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța Constanța 45
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța Constanța 46
3. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud Eforie Sud 47
4. Spitalul de Ftiziologie Agigea Agigea 48
5. Policlinica cu Plată Constanța Constanța 49

JUDEȚUL COVASNA
1. Spitalul Județean Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe 50

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
1. Spitalul Județean Târgoviște Târgoviște 51
2. Spitalul Rural Niculești Niculești 52
3. Spitalul de Psihiatrie Bucșani Bucșani 53
4. Sanatoriul TBC Moroieni Moroieni 54
5. Centrul de Sănătate Voinești Voinești 55
6. Centrul de Sănătate Răcari Răcari 56
7. Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocniței Gura Ocniței 57

JUDEȚUL DOLJ
1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova Craiova 58
2. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Poiana Mare Poiana Mare 59
3. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Leamna 60
4. Centrul de Sănătate Melinești Melinești 61
5. Centrul de Sănătate Plenița Plenița 62
6. Centrul de Sănătate Bechet Bechet 63
7. Centrul de Sănătate Dăbuleni Dăbuleni 64

JUDEȚUL GALAȚI
1. Spitalul Județean de Urgenț㠄Sfântul Apostol Andrei” Galați Galați 65
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați Galați 66
3. Spitalul de Boli Infecțioase „Cuvioasa Parascheva” Galați Galați 67
4. Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați Galați 68
5. Spitalul de Psihiatrie Gănești Gănești 69

JUDEȚUL GIURGIU
1. Spitalul Județean Giurgiu Giurgiu 70
2. Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat Vadu Lat 71
3. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Izvoru 72
4. Spitalul de Boli Infecțioase Singureni Singureni 73
5. Sanatoriul TBC Florești Florești 74

JUDEȚUL GORJ
1. Spitalul Județean Târgu Jiu Târgu Jiu 75
2. Sanatoriul TBC „Tudor Vladimirescu” Runcu 76

JUDEȚUL HARGHITA
1. Spitalul Județean Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc 77
2. Spitalul de Psihiatrie Tulgheș Tulgheș 78

JUDEȚUL HUNEDOARA
1. Spitalul Județean Deva Deva 79
2. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Zam Zam 80
3. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Geoagiu 81
4. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Brad 82

JUDEȚUL IALOMIȚA
1. Spitalul Județean de Urgență Slobozia Slobozia 83

JUDEȚUL IAȘI
1. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași Iași 84
2. Spitalul Clinic de Urgenț㠄Sfânta Treime” Iași Iași 85
3. Spitalul Clinic de Urgență Iași Iași 86
4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iași Iași 87
5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași Iași 88
6. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași Iași 89
7. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vod㔠Iași Iași 90
8. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași Iași 91
9. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță
„Pădureni-Grajduri” Grajduri 92
10. Centrul Medical „Nicolina” Iași Iași 93
11. Centrul Medical „Copou” Iași Iași 94
12. Centrul Medical „Petru și Pavel” Iași Iași 95

JUDEȚUL ILFOV
1. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Maria Burghele” Buftea Buftea 96
2. Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca Bălăceanca 97
3. Spitalul Comunal Periș Periș 98
4. Spitalul Comunal Domnești Domnești 99
5. Centrul Medical Buftea Buftea 100

JUDEȚUL MARAMUREȘ
1. Spitalul Județean Baia Mare Baia Mare 101
2. Spitalul de Boli Infecțioase, Dermatovenerologie și Psihiatrie Baia Mare 102

JUDEȚUL MEHEDINȚI
1. Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin 103
2. Policlinica cu Plată Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin 104

JUDEȚUL MUREȘ
1. Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș Târgu Mureș 105
2. Spitalul Municipal Târnăveni Târnăveni 106
3. Preventoriul TBC Gornești Gornești 107

JUDEȚUL NEAMȚ
1. Spitalul Județean Piatra-Neamț Piatra-Neamț 108

JUDEȚUL OLT
1. Spitalul Județean Slatina Slatina 109
2. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci Schitu 110

JUDEȚUL PRAHOVA
1. Spitalul Județean de Urgență Ploiești Ploiești 111
2. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești Ploiești 112
3. Centrul Medical Praga Ploiești 113

JUDEȚUL SATU MARE
1. Spitalul Județean Satu Mare Satu Mare 114
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Satu Mare 115
3. Spitalul Municipal Carei Carei 116
4. Spitalul de Pneumoftiziologie Bixad Bixad 117
5. Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș Negrești-Oaș 118
6. Spitalul Orășenesc Tășnad Tășnad 119

JUDEȚUL SĂLAJ
1. Spitalul Județean Zalău Zalău 120

JUDEȚUL SIBIU
1. Spitalul Clinic Județean Sibiu Sibiu 121
2. Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu Sibiu 122
3. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu 123

JUDEȚUL SUCEAVA
1. Spitalul Județean de Urgență Suceava 124
1. „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

JUDEȚUL TELEORMAN
1. Spitalul Județean Alexandria Alexandria 125
2. Spitalul de Psihiatrie Balaci Balaci 126
3. Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede Roșiori de Vede 127
4. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Poroschia 128
5. Spitalul Comunal Deparați Deparați 129
6. Centrul de Sănătate Cervenia Cervenia 130
7. Centrul de Sănătate Furculești Furculești 131

JUDEȚUL TIMIȘ
1. Spitalul Clinic Județean Timișoara Timișoara 132
2. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel Jebel 133
3. Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Gătaia Gătaia 134

JUDEȚUL TULCEA
1. Spitalul Județean Tulcea Tulcea 135
2. Spitalul Tichilești Tichilești 136

JUDEȚUL VASLUI
1. Spitalul Județean Vaslui Vaslui 137
2. Spitalul „Carol I” Ghermănești Ghermănești 138

JUDEȚUL VÂLCEA
1. Spitalul Județean Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 139
2. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 140
3. Spitalul de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăești Mihăești 141
4. Spitalul de Psihiatrie Drăgoești Drăgoești 142
5. Policlinica cu Plată Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 143
6. Policlinica Stomatologică Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 144

JUDEȚUL VRANCEA
1. Spitalul Județean Focșani Focșani 145
2. Spitalul Comunal Dumbrăveni Dumbrăveni 146
3. Spitalul Comunal Vidra Vidra 147

JUDEȚUL ARGEȘ
1. Spitalul de Recuperare Brădet Brădet 148
2. Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea Vedea 149
3. Spitalul Municipal Câmpulung Câmpulung 150
4. Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni Leordeni 151
5. Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului Valea Iașului 152
6. Spitalul TBC Pitești Pitești 153

*) Anexele nr. 1-153, privind imobilele care se transmit, se comunică unităților interesate.


Vineri, 12 august 2022, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.