HOTĂRÂRE nr.946 din 5 septembrie 2002
privind numirea în funcția de guvernator, președinte al Asociației pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 664/6 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,
având în vedere prevederile cap. XII lit. B pct. 1 din Programul social pe perioada 2002-2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.811/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Costescu Octavian se numește în funcția de guvernator, președinte al Asociației pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

București, 5 septembrie 2002.
Nr. 946.


Vineri, 31 martie 2023, 11:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.