ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.148 din 31 octombrie 2002
pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
Textul actului publicat în M.Of. nr. 821/13 noi. 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea și desfășurarea activităților legate de procesul de privatizare, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în calitate de instituție publică implicată, reține permanent la dispoziția sa o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri și cheltuieli privind activitatea de privatizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se reține din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale, societățile naționale, companiile naționale, din dividendele cuvenite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în calitatea sa de acționar în numele statului.

Art. 2. - Din veniturile încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se acoperă cheltuielile aferente și se reîntregește suma prevăzută la art. 1, care rămâne permanent la dispoziția acestuia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Traian Panait,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 31 octombrie 2002.
Nr. 148.


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 00:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.