ORDIN nr.498 din 28 octombrie 2002
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare-veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
Textul actului publicat în M.Of. nr. 827/18 noi. 2002

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare nr. 160.314 din 15 octombrie 2002, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,
ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor
emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.433 din 21 iunie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite importul de bovine vii, ovine vii și caprine vii destinate reproducției, din țările clasate în categoriile a 3-a și a 4-a, cu excepția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Irlandei și Portugaliei, dar cu respectarea condițiilor prevăzute în cap. B lit. B și C și în cap. E din anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară.”

2. La litera A punctul 10 subpunctul B, litera (ii) din anexa nr. 11 la norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins:

„(ii) fie din materiale de la bovine, ovine și caprine, altele decât cele născute, crescute și sacrificate în următoarele țări:

Argentina
Australia
Botswana
Brazilia
Chile
Costa Rica
El Salvador
Islanda
Namibia
Noua Zeelandă
Nicaragua
Panama
Paraguay
Singapore
Swaziland
Uruguay
Vanuatu.”

3. La litera D, punctul 3 al anexei nr. 11 la norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins:

„3. Pct. 1 și 2 nu se aplică importului din:

Argentina
Australia
Botswana
Brazilia
Chile
Costa Rica
El Salvador
Islanda
Namibia
Noua Zeelandă
Nicaragua
Panama
Paraguay
Singapore
Swaziland
Uruguay
Vanuatu.”

Art. II. - Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 28 octombrie 2002.
Nr. 498.


Marți, 21 martie 2023, 17:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.