HOTĂRÂRE nr.1.271 din 13 noiembrie 2002
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 946/2002 privind numirea în funcția de guvernator, președinte al Asociației pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 852/26 noi. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr.946/2002 privind numirea în funcția de guvernator, președinte al Asociației pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.664 din 6 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE
privind numirea în funcția de guvernator și de reprezentant al Guvernului în Asociația pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - (1) Domnul Costescu Octavian se numește în funcția de guvernator al Văii Jiului.

(2) Domnul Costescu Octavian va reprezenta Guvernul în Asociația pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

București, 13 noiembrie 2002.
Nr. 1.271.


Miercuri, 29 martie 2023, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.