ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.203 din 18 decembrie 2002
privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A
Textul actului publicat în M.Of. nr. 962/28 dec. 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și Ministerul Finanțelor Publice sunt mandatate să acopere diferența dintre valoarea nominală și valoarea de vânzare a acțiunilor deținute de Societatea Comercial㠄Electrica” S.A., în limita sumei de 19.295.584 dolari S.U.A., în echivalent lei, prin raportare la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Națională a României, valabil la data de 31 decembrie 2002.

Art. 2. - Diferența dintre valoarea nominală și valoarea de vânzare a unor acțiuni deținute de Societatea Comercial㠄Electrica” - S.A. se acoperă după cum urmează:

a) Societatea Comercial㠄Termoelectrica” - S.A. este scutită de la plata către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a sumei de 19.295.584 dolari S.U.A., reprezentând credit în valoare de 16.000.000 dolari S.U.A., precum și dobânzile și alte comisioane aferente acestuia, contractat de Compania Națională de Electricitate - S.A. de la Fondul Proprietății de Stat, prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A., conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naționale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietății de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanțării parțiale a importurilor de păcură, gaze naturale și cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000, aprobată prin Legea nr. 259/2001, preluat de către Societatea Comercial㠄Termoelectrica” - S.A. potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., cu modificările ulterioare.
b) Societatea Comercial㠄Electrica” - S.A. este scutită de la plata către Societatea Comercial㠄Termoelectrica” S.A. a sumei de 19.295.584 dolari S.U.A., calculată la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Națională a României, valabil în data de 31 decembrie 2002, reprezentând datorii restante, certe, lichide și exigibile la această dată.

Art. 3. - Se anulează obligația Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului de a vira suma de 19.295.584 dolari S.U.A. către bugetul de stat și totodată se anulează scrisoarea de garanție bancară nr. 398/2000, emisă de Ministerul Finanțelor, pentru garantarea, în mod irevocabil și necondiționat, în numele și contul statului, a creditului acordat, precum și a dobânzilor și comisioanelor aferente acestuia, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2000, aprobată prin Legea nr. 259/2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Mușetescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 203.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 10:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.