ORDONANȚĂ nr.15 din 30 ianuarie 2003
pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 61/1 feb. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completeză după cum urmează:

- După alineatul (1) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) În cazul în care se solicită înmatricularea unei firme care prin cuvintele sau sintagmele folosite, precum «național», «român», «institut», este de natură să imprime persoanei juridice respective caracterul de instituție publică ori de interes public, național sau local, este necesar acordul pentru folosirea denumirii din partea autorității administrației publice centrale în a cărei sferă de competență își desfășoară activitatea. Autoritatea competentă este obligată să răspundă în termen de 3 zile de la primirea solicitării."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educației și Cercetării
pentru activitatea de cercetare,
Șerban Constantin Valeca

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

București, 30 ianuarie 2003.
Nr. 15.


Marți, 21 martie 2023, 16:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.