LEGE nr.144 din 14 aprilie 2003
pentru înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița
Textul actului publicat în M.Of. nr. 280/22 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Traian, județul Ialomița, având în componență satul Traian, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Ialomița.

(2) Reședința comunei Traian se stabilește în satul Traian.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Grivița va avea în componență satele Smirna și Grivița.

(2) Reședința comunei Grivița este în continuare în satul Grivița.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Traian, județul Ialomița, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Grivița.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Ialomița și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1) împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Ialomița și Consiliul Local al Comunei Grivița repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Grivița între comunele Grivița și Traian.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile și cheltuielile care revin de drept comunei Traian se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2003 pe ansamblul județului Ialomița.

(3) Bugetul comunei Traian pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Ialomița.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Grivița și delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Traian.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Grivița, județul Ialomița, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 14 aprilie 2003.
Nr. 144.


Sâmbătă, 04 aprilie 2020, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.